Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Czcionka:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy to samorządowa instytucja kultury, której działalność polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Rajcza. GOKiS prowadzi swoją działalność na podstawie statutu nadanego przez Radę Gminy Rajcza, a przede wszystkim na podstawie rocznego Planu Finansowego Działalności i Rzeczowego Planu Zadań. 

Ośrodek realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury, sztuki, czynnego wypoczynku, rekreacji i turystyki, których celem jest pobudzanie społeczności gminy do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenia jej wartości.

 

W ramach działalności kulturalnej GOKiS zajmuje się:

- rozpoznawaniem, rozbudzaniem i zaspokajaniem potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych

- organizowaniem, współorganizowaniem  i wspieraniem licznych imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych

- prowadzeniem zajęć,  warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań

- prowadzeniem i organizowaniem działalności zespołów muzycznych, tanecznych, folklorystycznych i kapel ludowych

-współpracą z Kołami Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie Gminy Rajcza

-współpracą ze  Starostwem Powiatowym w Żywcu, a także  ze Słowacją i Czechami przy organizacji imprez, licznych projektów, wydarzeń kulturalnych i warsztatów promujących gminę Rajczę

- tworzeniem warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego

- upowszechnianiem wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej (zbieranie materiałów, prowadzenie badań terenowych, gromadzenie informacji  na temat historii naszego regionu oraz kultury ludowej)

- promocją kultury Gminy Rajcza i lokalnych twórców kultury

- organizowaniem wystaw artystycznych i wernisaży (malarskich, fotograficznych, plastycznych…)

-organizowaniem konkursów plastycznych

- edukacją kulturalną i wychowaniem przez sztukę

- organizowaniem przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów

- pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej i realizacją projektów unijnych

- redagowaniem artykułów z dziedziny kultury

- prowadzaniem działalności dokumentacyjnej, wydawniczej, informacyjnej

- prowadzeniem kronik: Kroniki GOKiSu, Kroniku Rajdu Chłopskiego, Kroniki Wystaw, Księgi Ludzi z Pasją, Kroniki Kółka Plastycznego

- prowadzeniem strony internetowej i profilu na portalu społecznościowym

- kontaktem ze środkami masowego przekazu

- oprawą graficzną organizowanych i współorganizowanych imprez i wydarzeń (projektowaniem i drukowaniem zaproszeń, dyplomów, plakatów, ulotek…) i  przygotowywaniem dekoracji

- udostępnianiem i obsługą sprzętu nagłaśniającego, sal Centrum Kultury na różnego rodzaju imprezy organizowane przez szkołę, przedszkole i inne organizacje

 

W ramach działalności z zakresu sportu i turystyki GOKiS zajmuje się:

-organizowaniem zajęć, zawodów oraz imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych

- popularyzowaniem kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród społeczności gminy

- organizowaniem czynnego uczestnictwa mieszkańców wsi w różnych formach działalności sportowej, turystycznej i rekreacyjnej

- współdziałaniem z organizacjami sportowymi w krzewieniu kultury fizycznej

- prowadzeniem punktu informacji turystycznej

- gromadzeniem i aktualizowaniem informacji dot. turystyki

- opracowywaniem i drukowaniem folderów i ulotek informacyjnych dla turystów

NAJBLIŻSZE WYDARZENIE

 

LUDZIE GÓR

Gmina Rajcza - Twoje miejsce wypoczynku /FILM/

Kronika 2018

 

 

 

Kronika 2019

 

NA PASTWISKU / FILM/

Gmina Rajcza zimą

Gmina Rajcza zimą

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny